Εταιρία

Η Εταιρία μας

Εξειδικευμένα Κατοχυρωμένα Προϊόντα:

Οι απαιτήσεις και οι ανάγκες των πελατών µας αποτελούν κίνητρο για την εξέλιξη των προϊόντων µας.
H εταιρία µας είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008.

Συστάσεις

Η εταιρεία SMALTOLIN A.E. έχει συστάσεις από τις εξής εταιρίες:
 • Yδροηλεκτρικά έργα της ∆ΕΗ

  Γκιώνα, Αωό ποταµό στο Πουρνάρι, Θησαυρό,
  Πλατανόβρυση, Μεσοχώρα, Ιλαρρίωνα Κοζάνη
 • Ατµοηλεκτρικά έργα ∆ΕΗ

  Μεγαλόπολη, Κομοτηνή, Φλώρινα, Πτολεμαϊδα, Καρδιά
 • Θερμοηλεκτρικά έργα ∆ΕΗ

  Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος, Χανιά, Ρόδος,
  Λαύριο, Κρήτη, Σύρος, Κομοτηνή, Φλώρινα
 • Τη νέα µονάδα

  στη Μελίτι Αχλάδα Φλώρινας εξ ολοκλήρου,
  καθώς και τη νέα µονάδα της Κοµοτηνής
 • Γερµανική ALSTOM, Ιταλική ANSALDO, Αυστριακή WAAGNER BIRO, Γερµανική ΜΑΝ, Κυπριακή LINDE HADJIKYRIAKOS GAS LTD,
  P&S Unimetal LTD
 • Οι µεταλλικές κατασκευές και δεξαµενές καυσίµων

  των Ελληνικών Πετρελαίων ΕΛ.ΠΕ
 • Η J&P - ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ ο ΟΛΠ και ο ΟΛΘ
 • Πολλές άλλες αξιόλογες εταιρείες όπως:

  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε., ΔΕΗ Α.Ε., ΕΥΔΑΠ, ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (ΠΡΩΗΝ ΠΥΡΚΑΛ), Ο.ΣΥ ΑΕ ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΠΡΩΗΝ ΕΘΕΛ), INTRACOM S.A., J&P – ΑΒΑΞ , ΜΕΤΚΑ Α.Ε.,ΤΕΡΝΑ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ, ΑΕΓΕΚ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε., ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε., ΛΙΝΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ, LINDE HADJIKYRIAKOS GAS LTD (ΚΥΠΡΟΣ), MOTOΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ Α.Ε., CYCLON ΕΛΛΑΣ Α.Ε, ΟΜΙΛΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΟΛΠ Α.Ε., ΟΛΘ καθώς και πολλές άλλες.