ΔΕΗ – Διυλιστήρια – Ενεργειακά έργα

ΔΕΗ

 • ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥ (ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΩΝ – ΜΕΤΚΑ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ 5 (AUSTRIAN E&E – ANSALDO – ΑΕΓΕΚ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ 8 (ANSALDO – ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ (ANSALDO – BABCOCK)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΟΝΑΔΑ 9 (TECHNOPROMEXPORT – ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ (ANSALDO – RODAX)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΒΒ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ DIESEL ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ (SEMT PIELSTICK – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
 • ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ (ΒΙΟΚΑΤ)
 • ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ (ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΚΑ)
 • ΜΟΝΑΔΑ ΑΠΟΘΕΙΩΣΗΣ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β (KRC – NOELL)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ (GEK ALSTOM – METKA)
 • ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΕΩΣ: ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β / ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ / ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ (ALSTOM – METKA – ΟΔΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ – VITKOVICE – TECHNOPROMEXPORT – ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΓΚΑΖ)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (ALSTOM – AEΓΕΚ – ΜΕΤΚΑ – ANSALDO)
 • ΤΑΙΝΙΟΔΡΟΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β (ΜΕΤΚΑ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
 • ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ (ΜΕΤΚΑ – CARROMET)
 • ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ (RODAX)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ, ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (MCM)
 • ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΧΩΡΟΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 1 – 5 (ANTIRUST)
 • ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΕΓΕΚ – ALSTOM)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

 • ΕΛΔΑ, ΜΟΝΑΔΑ ΒΕΝΖΟΛΙΟΥ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
 • EΛ.ΠΕ. ΜΟΝΑΔΑ ΤΑΜΕ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ MOTOR OIL, ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
 • ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΠΕΤΡΟΛΑ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΕΛ.ΠΕ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
 • ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΕΛ.ΠΕ.
 • ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)
 • ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 • ΕΡΓΟ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΔΕΣΦΑ, ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΒΑΦΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  (ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ & ΤΕΡΝΑ)