Ασφαλτούχα Χρώματα

Ασφαλτούχα χρώματα ενός ή δύο συστατικών με εξαιρετική αντοχή σε θαλασσινό νερό, αλκάλια, υπόγειες εφαρμογές.

Bitumenlac

Ασφαλτούχο βερνίκι το οποίο παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε κάθε ξηρή επιφάνεια (μπετόν, μέταλλο, ξύλο κ.α.) εξαιρετική αντοχή στα απόνερα, στο θαλασσινό νερό, στα αραιά αλκάλια και στα διαβρωτικά αέρια, καθώς και εξαιρετική προστασία σε υπόγειες εφαρμογές. Συνίσταται η χρήση του για την προστασία δεξαμενών νερού και αποχετευτικών εγκαταστάσεων. Ακόμα, χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση ταρατσών, κατακόρυφων επιφανειών, τοιχίων από μπετόν, τσιμεντοσωλήνων και σωλήνων αμιάντου ως ισχυρό αντισκωριακό για την προστασία μεταλλικών κατασκευών, δεξαμενών και σωλήνων, καθώς και για την προστασία του ξύλου από το σάπισμα.

Smaltotar

Εποξειδικό πισσόχρωμα υψηλών στερεών Εξαιρετική αντοχή στο νερό ψύξης, στο θαλασσινό νερό, στο αργό πετρέλαιο και στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες Είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή μεγάλου πάχους για υποθαλάσσιες και αποχετευτικές εγκαταστάσεις.

Coal Tar Epoxy 2K60

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Βασίζεται στο συνδυασμό εποξειδικής ρητίνης με ειδική ανθρακόπισσα με αποτέλεσμα την εξαιρετική αντοχή στο φρέσκο και στο θαλασσινό νερό. Ενδείκνυται για βαφή δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού καθώς και για εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Ακόμα, συνίσταται η χρήση του σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια όπου λαμβάνουν χώρα μηχανικές καταπονήσεις λόγω της μεγάλης ταχύτητας του νερού.