Χρώματα & Αστάρια Δύο Συστατικών

Σε αυτή την κατηγορία η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα ασταριών με εξαιρετική πρόσφυση σε γαλβανιζέ επιφάνειες, σε επιφάνειες με σκουριά, επίσης βερνίκια εμποτισμού, εποξειδικά και πολυουρεθανικά χρώματα.

Smaltopox Enamel

Βιομηχανικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Συνίσταται η χρήση του για την προστασία σιδηροκατασκευών δοχείων και εξωτερικών δεξαμενών και αγωγών.

Smaltoshop Epoxy

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, το οποίο παρέχει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε εποξειδικό, βινυλικό ακρυλικό, πολυουρεθάνης ή ακόμα και με αλκυδικό σύστημα βαφής.

Smaltomastic

Εποξειδικό χρώμα για επιφάνειες που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία, καθώς και για τη βαφή κρίσιμων μετάλλων όπως π.χ. γαλβανισμένου ατσαλιού. Συνίσταται η χρήση του σε διαβρωμένες επιφάνειες και σε επιφάνειες που είχαν βαφτεί πριν μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες που είχαν βαφτεί παλαιότερα με χρώματα αλκυδικά, εποξειδικά πολυουρεθάνης κλπ., χωρίς την εφαρμογή αμμοβολής.

HB Epoxy Polyamide

Εποξειδικό ενδιάμεσο χρώμα δύο συστατικών με υψηλά στερεά. Συνίσταται η χρήση του για την μακροχρόνια προστασία χαλύβδινων κατασκευών, πλατφόρμων δεξαμενών, αγωγών και άλλων χαλύβδινων εγκαταστάσεων.

Polyurethane Top Coat

Τελικό πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών. Συνίσταται η χρήση του ως τελικό χρώμα όλων των εποξειδικών συστημάτων βαφής για την εξωτερική προστασία χαλύβδινων κατασκευών και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και χημικών. Κατάλληλο για χρήση σε επιβαρυμένο βιομηχανικό και ναυτιλιακό περιβάλλον.

Epoxy Klar NR-641

Διαυγές εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών. Διεισδύει στο τσιμέντο κλείνοντας τους πόρους του. Συνίσταται η χρήση του ως αστάρι σε τσιμεντένιες επιφάνειες πισινών, βιομηχανικών πατωμάτων κ.α.

Wash Primer

‘Έτοιμο προς μίξη βινυλικό βιομηχανικό αστάρι δύο συστατικών. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στα πιο κρίσιμα μέταλλα, όπως το γαλβανισμένο ατσάλι κλπ.

Smaltozinc 100

Εποξειδικό αστάρι πλούσιο σε σκόνη μεταλλικού ψευδαργύρου. Παρέχει εξαιρετική προστασία σε σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες. Η χρήση του συνίσταται σε περιοχές όπου απαιτείται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των χημικών εργοστασίων, των σταθμών παραγωγής ενέργειας, των ναυπηγείων και των λιμενικών εξοπλισμών.

Smaltopox Top Coat

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για αντοχή στα καύσιμα, στα διαλυτικά, στα όξινα και αλκαλικά διαλύματα, στο νερό, στα διαλύματα αλάτων καθώς και σε πολλά άλλα χημικά και απόνερα. Συνίσταται η χρήση του για την εσωτερική βαφή σωλήνων κυκλοφορίας νερού και πύργων ψύξεως στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Smaltopox-Phenolic

Εποξειδικό-φαινολικό χρώμα με σκλήρυνση και σε χαμηλές θερμοκρασίες το οποίο παρουσιάζει αντοχή στα χημικά στο φρέσκο και στο θαλασσινό νερό και στα λιπαντικά έλαια.