Χρώματα & Αστάρια Ενός Συστατικού

Αντισκωριακά αστάρια και χρώματα ενός συστατικού για εφαρμογή σε μεταλλικές επιφάνειες, διαγραμμίσεις και πάρα πολλές ακόμα εφαρμογές.

Smaltalkyd

Αλκυδικό χρώμα διαλύτου γενικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετική γυαλάδα καθώς και εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές του καιρού και την πάροδο του χρόνου.

Smaltoprimer 122

Ταχύτατα αεροστέγνωτο βιομηχανικό αστάρι ενός συστατικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό αστάρι για όλα τα συστήματα βαφής ενός συστατικού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο νερό και στην αλατονέφωση.

Smaltacryl Enamel

Υψηλής ποιότητας αεροστέγνωτο ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού για την βαφή μεταλλικών επιφανειών.

Anticorrosive Enamel

Υψηλής ποιότητας αεροστέγνωτο χρώμα ενός συστατικού. Παρέχει αντισκωριακή προστασία χωρίς την εφαρμογή διαφορετικού αντισκωριακού ασταριού.

Smaltoprimer CR

Αστάρι χλωριωμένου καουτσούκ για προστασία λιμενικών εξοπλισμών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων, μεταλλικών κατασκευών, καμινάδων και αγωγών.

Smaltorubber

Τελικό χρώμα χλωριωμένου καουτσούκ για προστασία λιμενικών εξοπλισμών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων μεταλλικών κατασκευών, καμινάδων και αγωγών.

Χρώμα ΧΡ-1

Τελικό χρώμα αλκυδικής βάσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εσωτερική και εξωτερική βαφή μεταλλικών επιφανειών. Χαρακτηρίζεται από καλή ελαστικότητα και εξαιρετικη πρόσφυση.

Anticorrosive Primer XR-2

Αεροστέγνωτο βιομηχανικό αστάρι το οποίο παρουσιάζει γρήγορη αρχική ξήρανση. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως αστάρι σε συστήματα βαφής ενός συστατικού για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Χρώμα Διαγραμμίσεως

Χρώμα διαγράμμισης υψηλής ποιότητας με άριστη πρόσφυση στο μπετόν και στο οδόστρωμα.