Χρώματα Υψηλών Θερμοκρασιών

Χρώματα που παρουσιάζουν εξαιρετική αντοχή σε θερμοκρασίες από 300℃ εώς 650℃.

Paint Silicon Aluminium

Βιομηχανικό χρώμα το οποίο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (έως 650℃). Συνίσταται για βαφή λεβήτων, μεταλλικών καμινάδων, εξατμίσεων και ηλεκτροστατικών φίλτρων.

Smaltosilicon Acrylic

Βιομηχανικό χρώμα για θερμοκρασίες έως 300℃. Συνίσταται για βαφή λεβήτων, μηχανικών μερών, εξατμίσεων και ηλεκτροστατικών φίλτρων.