Ειδικά Χρώματα

Η εταιρεία Smaltolin S.A. σχεδίασε μία σειρά προϊόντων υψηλών προδιαγραφών που απευθύνονται στην βιομηχανία και τη ναυτιλία για χρήση και εφαρμογή σε βιομηχανικά δάπεδα, σε δεξαμενές για πόσιμο νερό, δεξαμενές με τρόφιμα, δεξαμενές με ντίζελ, μαζούτ και άλλα πετρελαιοειδή. Επίσης χρήση σε έργα πυροπροστασίας, σε πισίνες και εσωτερική βαφή αγωγών αερίου.

Smaltotherm

Διογκούμενο αντιπυρικό χρώμα για πυροπροστασία. Το SMALTOTHERM είναι πυράντοχο χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για την πυροπροστασία όλων των μεταλλικών και τσιμεντένιων κατασκευών. Καλύπτει την πυροπροστασία των κατασκευών για συγκεκριμένα λεπτά προσφέροντας αρκετό χρόνο ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, όπως επίσης και η μεταλλική κατασκευή.

Smaltofix Hydro

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για την προστασία δεξαμενών και αγωγών, για την αποθήκευση και μεταφορά πόσιμου νερού. Το SMALTOFIX HYDRO είναι εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγιεινής Gelsenkirchen και πληρεί τις προϋποθέσεις του Αμερικανικού κανονισμού AWWA-C-210 και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού KTW.

Smaltotank GP

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για την εσωτερική βαφή δεξαμενών καυσίμων, όπου απαιτείται υψηλή αντίσταση σε χημικά, όπως στην αμόλυβδη βενζίνη με υψηλό περιεχόμενο σε μεθανόλη και αιθέρες, στην βενζίνη super, στα αεροπορικά καύσιμα, στο ντίζελ, σε διάφορους διαλύτες, σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα και σε διαλύματα αλάτων.

Smaltofix Pool

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερική βαφή μεταλλικών και τσιμεντένιων δεξαμενών, αγωγών και ειδικά πισινών.

Smaltofloor

Εποξειδικό χρώμα δαπέδου άνευ διαλύτη. Συνίσταται η χρήση του σε βιομηχανικά δάπεδα που εκτίθενται σε ισχυρές χημικές και μηχανικές τάσεις.

Smaltocoat EP 355

Προστατευτικό χρώμα αγωγών μεταφοράς μη διαβρωτικών αερίων (φυσικού αερίου) και αργού πετρελαίου. Συνίσταται για χρήση μονοστρωματικής εφαρμογής σε περιπτώσεις που απαιτούν μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία, αντοχή στα χημικά και βελτιωμένη ροή αερίου.

Smaltofix Trofimon

Υψηλής ποιότητας χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για βαφή μεταλλικών επιφανειών όπως μεταλλικά δοχεία, κονσέρβες τροφίμων π.χ. τοματοπολτός, μουστάρδα κ.ά

Smaltovinylester M/GF

Βινυλεστέρας με φυλλίδια γυαλιού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο θαλασσινό νερό, στο αργό πετρέλαιο, στα κλάσματα πετρελαίου και στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και σε μεγάλη ποικιλία χημικών και διαλυτικών. Συνίσταται ιδιαίτερα για την βαφή, μεγάλου πάχους φιλμ, δεξαμενών αποθήκευσης θαλασσινού και απιονισμένου νερού, αγωγών μεταφοράς ρευστών, εγκαταστάσεων αποχέτευσης και γενικά όπου απαιτείται παρεμπόδιση της απορρόφησης νερού και μολυντών. Παρέχει εξαιρετική προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες έως 250℃.

Antigraffiti

Ειδική αντιρρυπαντική βαφή 2 συστατικών με αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την ακτινοβολία.