Ναυτιλιακά Χρώματα & Αστάρια

Χρώματα και αστάρια που χρησιμοποιούνται σε καράβια, σκάφη, yachts, για βαφή σε αμπάρια, έξαλλα, ύφαλα, καταστρώματα, καθώς επίσης antifouling (μοράβια) μπορεί να σας προμηθεύσει η εταιρεία μας.

Marine Enamel

Αεροστέγνωτο τελικό χρώμα εξαιρετικής αντοχής στο θαλασσινό νερό. Συνίσταται η χρήση του για την βαφή εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών όπως, μεταλλικά καταστρώματα, σκάλες, διάδρομοι και για οποιοδήποτε άλλα σημεία μεταλλικών κατασκευών πλοίων.

Marine Primer

Αεροστέγνωτο αστάρι ναυτιλιακής χρήσης. Συνίσταται η χρήση του ως αντισκωριακό αστάρι πριν την εφαρμογή του Marine Enamel.

Smaltopox Enamel Marine

Βιομηχανικό χρώμα δύο συστατικών για ναυτιλιακή χρήση. Συνίσταται για την βαφή μεταλλικών επιφανειών που εκτίθενται σε δυσμενείς ναυτιλιακές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Marine Epoxy Primer

Έτοιμο προς μίξη εποξειδικό αστάρι. Συνίσταται η χρήση του για την βαφή πλοίων, ναυπηγείων, εξοπλισμό λιμένων χαλύβδινων κατασκευών, σταθμούς παραγωγής ενέργειας κ.α.