ΔΕΗ / Διυλιστήρια / Ενεργειακά Έργα

ΔΕΗ

 • Υδροηλεκτρικός Σταθμός Θησαυρού (ΑΕΓΕΚ – ΜΕΤΩΝ – ΜΕΤΚΑ)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Αγίου Δημητρίου, Μονάδα 5 (AUSTRIAN E&E – ANSALDO – ΑΕΓΕΚ)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Αγίου Γεωργίου, Μονάδα 8 (ANSALDO – ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Μικρού Λαυρίου (ANSALDO – BABCOCK)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Αγίου Γεωργίου, Μοναδα 9 (TECHNOPROMEXPORT – ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Χανίων (ANSALDO – RODAX)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Αής Ρόδου (ΑΒΒ)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Diesel Αής Ρόδου (SEMT PIELSTICK – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
 • Μονάδα Αποθείωσης Αής Μεγαλόπολης Β (KRC – NOELL)
 • Θερμοηλεκτρικός Σταθμός Αής Λαυρίου (GEK ALSTOM – METKA)
 • Πύργος Ψύξεως: Αής Μεγαλόπολης Β / Κομοτηνής / Πτολεμαϊδας

Διυλιστήρια – Ενεργειακά έργα

 • ΕΛΔΑ, Μονάδα Βενζολίου, Βαφή Πυροπροστασίας (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ)
 • EΛ.ΠΕ. Μονάδα Ταμε, Βαφή Πυροπροστασίας (ΜΕΚΑΣΩΛ)
 • Διυλιστήριο MOTOR OIL, Νέα Μονάδα, Αγ.Θεόδωροι Κορινθίας
 • Νέα Μονάδα Διυλιστηρίων Ελευσίνας, ΠΕΤΡΟΛΑ
 • Ελληνικά Πετρέλαια ΕΛ.ΠΕ Ασπροπύργου
 • Αναβάθμιση Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης, ΕΛ.ΠΕ.
 • Κέντρο Ελέγχου Φυσικού Αερίου, Άσπρα Σπίτια Βοιωτίας, Βαφή Πυροπροστασίας (ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ)
 • Διυλιστήρια ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΑΕ, Μεταλλική Κατασκευή, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας,
  Βαφή Πυροπροστασίας
 • Έργο Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ, Άγιοι Θεόδωροι Κορινθίας, Βαφή Πυροπροστασίας
  (ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ & ΤΕΡΝΑ)