Ναυτιλία

Ναυτιλιακή εταιρεία V. BULKERS συμφερόντων ΒΕΝΤΟΥΡΗ

Εμπορικό πλοίο Μαστρογιώργης
Ανακατασκευή Αμπαριών – Καταστρώματος – Mηχανoστασίου

Ναυτιλιακή εταιρεία MASTROGIORGIS SHIPPING COMPANY LTD.

Πλοία Αγ. Ευστάθιος & Φανάρα
Βαφή Αμπάρια – Κατάστρωμα

Ναυτιλιακή εταιρεία ΠΑΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Ε/Γ BLUE VELVET

Ναυτιλιακή εταιρεία ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΗ

Ε/Γ – Ο/Γ ΝΗΣΟΣ ΘΗΡΑ