Προϊόντα

Σας παραθέτουμε ένα δείγμα από τα προϊόντα μας.
Η εταιρία Smaltolin A.E διαθέτει μεγάλη σειρά προϊόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας, να βρούμε το προϊόν που ταιριάζει στην δική σας ανάγκη.

Smaltotherm

Διογκούμενο αντιπυρικό χρώμα για πυροπροστασία. Το SMALTOTHERM είναι ειδικά σχεδιασμένο για την πυροπροστασία πυροπροστασία όλων των μεταλλικών και τσιμεντένιων κατασκευών. Καλύπτει την πυροπροστασία των κατασκευών για συγκεκριμένα λεπτά προσφέροντας αρκετό χρόνο ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές, όπως επίσης και η μεταλλική κατασκευή.

Smaltofix Hydro

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για την προστασία δεξαμενών και αγωγών, για την αποθήκευση και μεταφορά πόσιμου νερού. Το SMALTOFIX HYDRO είναι εγκεκριμένο από το Γερμανικό Ινστιτούτο Υγιεινής Gelsenkirchen και πληρεί τις προϋποθέσεις του Αμερικανικού κανονισμού AWWA-C-210 και του Γερμανικού Ομοσπονδιακού KTW.

Smaltotank GP

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για την εσωτερική βαφή δεξαμενών καυσίμων, όπου απαιτείται υψηλή αντίσταση σε χημικά, όπως στην αμόλυβδη βενζίνη με υψηλό περιεχόμενο σε μεθανόλη και αιθέρες, στην βενζίνη super, στα αεροπορικά καύσιμα, στο ντίζελ, σε διάφορους διαλύτες, σε όξινα και αλκαλικά διαλύματα και σε διαλύματα αλάτων.

Smaltofix Pool

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών ειδικά σχεδιασμένο για εσωτερική βαφή μεταλλικών και τσιμεντένιων δεξαμενών, αγωγών και ειδικά πισινών.

Smaltofloor

Εποξειδικό χρώμα δαπέδου άνευ διαλύτη. Συνίσταται η χρήση του σε βιομηχανικά δάπεδα που εκτίθενται σε ισχυρές χημικές και μηχανικές τάσεις.

Smaltocoat EP 355

Προστατευτικό χρώμα αγωγών μεταφοράς μη διαβρωτικών αερίων (φυσικού αερίου) και αργού πετρελαίου. Συνίσταται για χρήση μονοστρωματικής εφαρμογής σε περιπτώσεις που απαιτούν μεγάλη αντιδιαβρωτική προστασία, αντοχή στα χημικά και βελτιωμένη ροή αερίου.

Smaltofix Trofimon

Υψηλής ποιότητας χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για βαφή μεταλλικών επιφανειών όπως μεταλλικά δοχεία, κονσέρβες τροφίμων π.χ. τοματοπολτός, μουστάρδα κ.ά

Smaltovinylester M/GF

Βινυλεστέρας με φυλλίδια γυαλιού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο θαλασσινό νερό, στο αργό πετρέλαιο, στα κλάσματα πετρελαίου και στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες, καθώς και σε μεγάλη ποικιλία χημικών και διαλυτικών. Συνίσταται ιδιαίτερα για την βαφή, μεγάλου πάχους φιλμ, δεξαμενών αποθήκευσης θαλασσινού και απιονισμένου νερού, αγωγών μεταφοράς ρευστών, εγκαταστάσεων αποχέτευσης και γενικά όπου απαιτείται παρεμπόδιση της απορρόφησης νερού και μολυντών. Παρέχει εξαιρετική προστασία σε υψηλές θερμοκρασίες έως 250℃.

Smaltopox Enamel

Βιομηχανικό εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Συνίσταται η χρήση του για την προστασία σιδηροκατασκευών δοχείων και εξωτερικών δεξαμενών και αγωγών.

Smaltoshop Epoxy

Υψηλής ποιότητας εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, το οποίο παρέχει άριστη αντιδιαβρωτική προστασία. Μπορεί να επικαλυφθεί με οποιοδήποτε εποξειδικό, βινυλικό ακρυλικό, πολυουρεθάνης ή ακόμα και με αλκυδικό σύστημα βαφής.

Smaltomastic

Εποξειδικό χρώμα για επιφάνειες που δεν μπορούν να υποστούν επεξεργασία, καθώς και για τη βαφή κρίσιμων μετάλλων όπως π.χ. γαλβανισμένου ατσαλιού. Συνίσταται η χρήση του σε διαβρωμένες επιφάνειες και σε επιφάνειες που είχαν βαφτεί πριν μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση σε επιφάνειες που είχαν βαφτεί παλαιότερα με χρώματα αλκυδικά, εποξειδικά πολυουρεθάνης κλπ., χωρίς την εφαρμογή αμμοβολής.

HB Epoxy Polyamide

Εποξειδικό ενδιάμεσο χρώμα δύο συστατικών με υψηλά στερεά. Συνίσταται η χρήση του για την μακροχρόνια προστασία χαλύβδινων κατασκευών, πλατφόρμων δεξαμενών, αγωγών και άλλων χαλύβδινων εγκαταστάσεων.

Polyurethane Top Coat

Τελικό πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών. Συνίσταται η χρήση του ως τελικό χρώμα όλων των εποξειδικών συστημάτων βαφής για την εξωτερική προστασία χαλύβδινων κατασκευών και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων και χημικών. Κατάλληλο για χρήση σε επιβαρυμένο βιομηχανικό και ναυτιλιακό περιβάλλον.

Epoxy Klar NR-641

Διαυγές εποξειδικό βερνίκι δύο συστατικών. Διεισδύει στο τσιμέντο κλείνοντας τους πόρους του. Συνίσταται η χρήση του ως αστάρι σε τσιμεντένιες επιφάνειες πισινών, βιομηχανικών πατωμάτων κ.α.

Wash Primer

'Έτοιμο προς μίξη βινυλικό βιομηχανικό αστάρι δύο συστατικών. Παρουσιάζει εξαιρετική πρόσφυση στα πιο κρίσιμα μέταλλα, όπως το γαλβανισμένο ατσάλι κλπ.

Smaltozinc 100

Εποξειδικό αστάρι πλούσιο σε σκόνη μεταλλικού ψευδαργύρου. Παρέχει εξαιρετική προστασία σε σιδερένιες και χαλύβδινες επιφάνειες. Η χρήση του συνίσταται σε περιοχές όπου απαιτείται υψηλή αντιδιαβρωτική προστασία μεγάλης διάρκειας, συμπεριλαμβανομένων των χημικών εργοστασίων, των σταθμών παραγωγής ενέργειας, των ναυπηγείων και των λιμενικών εξοπλισμών.

Smaltopox Top Coat

Εποξειδικό χρώμα άνευ διαλύτου για αντοχή στα καύσιμα, στα διαλυτικά, στα όξινα και αλκαλικά διαλύματα, στο νερό, στα διαλύματα αλάτων καθώς και σε πολλά άλλα χημικά και απόνερα. Συνίσταται η χρήση του για την εσωτερική βαφή σωλήνων κυκλοφορίας νερού και πύργων ψύξεως στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

Smaltopox-Phenolic

Εποξειδικό-φαινολικό χρώμα με σκλήρυνση και σε χαμηλές θερμοκρασίες το οποίο παρουσιάζει αντοχή στα χημικά στο φρέσκο και στο θαλασσινό νερό και στα λιπαντικά έλαια.

Paint Silicon Aluminium

Βιομηχανικό χρώμα το οποίο παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες (έως 650℃). Συνίσταται για βαφή λεβήτων, μεταλλικών καμινάδων, εξατμίσεων και ηλεκτροστατικών φίλτρων.

Smaltosilicon Acrylic

Βιομηχανικό χρώμα για θερμοκρασίες έως 300℃. Συνίσταται για βαφή λεβήτων, μηχανικών μερών, εξατμίσεων και ηλεκτροστατικών φίλτρων.

Smaltalkyd

Αλκυδικό χρώμα διαλύτου γενικής χρήσης. Παρουσιάζει εξαιρετική γυαλάδα καθώς και εξαιρετική αντοχή στις αλλαγές του καιρού και την πάροδο του χρόνου.

Smaltoprimer 122

Ταχύτατα αεροστέγνωτο βιομηχανικό αστάρι ενός συστατικού. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αντιδιαβρωτικό αστάρι για όλα τα συστήματα βαφής ενός συστατικού. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στο νερό και στην αλατονέφωση.

Smaltacryl Enamel

Υψηλής ποιότητας αεροστέγνωτο ακρυλικό χρώμα ενός συστατικού για την βαφή μεταλλικών επιφανειών.

Anticorrosive Enamel

Υψηλής ποιότητας αεροστέγνωτο χρώμα ενός συστατικού. Παρέχει αντισκωριακή προστασία χωρίς την εφαρμογή διαφορετικού αντισκωριακού ασταριού.

Smaltoprimer CR

Αστάρι χλωριωμένου καουτσούκ για προστασία λιμενικών εξοπλισμών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων, μεταλλικών κατασκευών, καμινάδων και αγωγών.

Smaltorubber

Τελικό χρώμα χλωριωμένου καουτσούκ για προστασία λιμενικών εξοπλισμών, υδροηλεκτρικών εργοστασίων μεταλλικών κατασκευών, καμινάδων και αγωγών.

Χρώμα ΧΡ-1

Τελικό χρώμα αλκυδικής βάσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εσωτερική και εξωτερική βαφή μεταλλικών επιφανειών. Χαρακτηρίζεται από καλή ελαστικότητα και εξαιρετικη πρόσφυση.

Anticorrosive Primer XR-2

Αεροστέγνωτο βιομηχανικό αστάρι το οποίο παρουσιάζει γρήγορη αρχική ξήρανση. Είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως αστάρι σε συστήματα βαφής ενός συστατικού για την αντιδιαβρωτική προστασία μεταλλικών επιφανειών.

Χρώμα Διαγραμμίσεως

Χρώμα διαγράμμισης υψηλής ποιότητας με άριστη πρόσφυση στο μπετόν και στο οδόστρωμα.

Bitumenlac

Ασφαλτούχο βερνίκι το οποίο παρουσιάζει άριστη πρόσφυση σε κάθε ξηρή επιφάνεια (μπετόν, μέταλλο, ξύλο κ.α.) εξαιρετική αντοχή στα απόνερα, στο θαλασσινό νερό, στα αραιά αλκάλια και στα διαβρωτικά αέρια, καθώς και εξαιρετική προστασία σε υπόγειες εφαρμογές. Συνίσταται η χρήση του για την προστασία δεξαμενών νερού και αποχετευτικών εγκαταστάσεων. Ακόμα, χρησιμοποιείται για την στεγανοποίηση ταρατσών, κατακόρυφων επιφανειών, τοιχίων από μπετόν, τσιμεντοσωλήνων και σωλήνων αμιάντου ως ισχυρό αντισκωριακό για την προστασία μεταλλικών κατασκευών, δεξαμενών και σωλήνων, καθώς και για την προστασία του ξύλου από το σάπισμα.

Smaltotar

Εποξειδικό πισσόχρωμα υψηλών στερεών Εξαιρετική αντοχή στο νερό ψύξης, στο θαλασσινό νερό, στο αργό πετρέλαιο και στους αλειφατικούς υδρογονάνθρακες Είναι ειδικά σχεδιασμένο για εφαρμογή μεγάλου πάχους για υποθαλάσσιες και αποχετευτικές εγκαταστάσεις.

Coal Tar Epoxy 2K60

Εποξειδικό χρώμα δύο συστατικών. Βασίζεται στο συνδυασμό εποξειδικής ρητίνης με ειδική ανθρακόπισσα με αποτέλεσμα την εξαιρετική αντοχή στο φρέσκο και στο θαλασσινό νερό. Ενδείκνυται για βαφή δεξαμενών και αγωγών μεταφοράς νερού καθώς και για εγκαταστάσεις αποχέτευσης. Ακόμα, συνίσταται η χρήση του σε υδροηλεκτρικά εργοστάσια όπου λαμβάνουν χώρα μηχανικές καταπονήσεις λόγω της μεγάλης ταχύτητας του νερού.

Smaltoshop 535

Υψηλής ποιότητας βιομηχανικό αστάρι υδατικής βάσης. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και μπορεί να εφαρμοστεί με όλες τις κοινές και εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογής.

Smaltacryl Copolymer Primer

Ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης για αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων.

Smaltacryl Copolymer

Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης για βιομηχανική προστασία μετάλλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς αστάρι.

Marine Enamel

Αεροστέγνωτο τελικό χρώμα εξαιρετικής αντοχής στο θαλασσινό νερό. Συνίσταται η χρήση του για την βαφή εσωτερικών και εξωτερικών μεταλλικών επιφανειών όπως, μεταλλικά καταστρώματα, σκάλες, διάδρομοι και για οποιοδήποτε άλλα σημεία μεταλλικών κατασκευών πλοίων.

Marine Primer

Αεροστέγνωτο αστάρι ναυτιλιακής χρήσης. Συνίσταται η χρήση του ως αντισκωριακό αστάρι πριν την εφαρμογή του Marine Enamel.

Smaltopox Enamel Marine

Βιομηχανικό χρώμα δύο συστατικών για ναυτιλιακή χρήση. Συνίσταται για την βαφή μεταλλικών επιφανειών που εκτίθενται σε δυσμενείς ναυτιλιακές περιβαλλοντικές συνθήκες.

Marine Epoxy Primer

Έτοιμο προς μίξη εποξειδικό αστάρι. Συνίσταται η χρήση του για την βαφή πλοίων, ναυπηγείων, εξοπλισμό λιμένων χαλύβδινων κατασκευών, σταθμούς παραγωγής ενέργειας κ.α.

Smaltacryl

Είναι ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για την προστασία εξωτερικών και εσωτερικών επιφανειών βιομηχανικών κτιρίων, ξενοδοχείων κλπ.

Smaltex

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα για εσωτερική βαφή τσιμεντένιων επιφανειών, σοβάδων αλλά και ξύλινων επιφανειών, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.

Smaltodur Primer

Ακρυλικό αστάρι διαλύτου. Παρουσιάζει εξαιρετική αντοχή στην UV ακτινοβολία και κατ’ επέκταση στο κιτρίνισμα. Χρησιμοποιείται σε τσιμεντένιες επιφάνειες τσιμεντοκονία, αμιαντοτσίμεντο, γυψοσανίδες, σοβά και σε παλαιούς ασβέστες.

Antihydrat

Ελαστομερές ακρυλικό χρώμα ειδικά σχεδιασμένο για χρήση σε τσιμεντένιες σοβατισμένες επιφάνειες. Έχει άριστες στεγανοποιητικές ιδιότητες.

Αστάρι Ακρυλικό

Προστατευτικό αστάρι ειδικά σχεδιασμένο για το κλείσιμο των πόρων επιφανειών από τσιμέντο, σοβά και άλλα οικοδομικά επιχρίσματα. Εξαιρετική αντοχή στο νερό και σε διαλύματα αλάτων, όξινα και αλκαλικά.