Υδατικής Βάσης Χρώματα & Αστάρια Μεταλλικών Επιφανειών

Χρώματα και αστάρια που έχουν ως βάση το νερό, φιλικά προς το περιβάλλον.

Smaltoshop 535

Υψηλής ποιότητας βιομηχανικό αστάρι υδατικής βάσης. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και μπορεί να εφαρμοστεί με όλες τις κοινές και εξειδικευμένες τεχνικές εφαρμογής.

Smaltacryl Copolymer Primer

Ακρυλικό αστάρι υδατικής βάσης για αντιδιαβρωτική προστασία μετάλλων.

Smaltacryl Copolymer

Ακρυλικό χρώμα υδατικής βάσης για βιομηχανική προστασία μετάλλων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ώς αστάρι.