Για περισσότερα από εξήντα χρόνια η Elcometer υπήρξε παγκόσμιος ηγέτης στο σχεδιασμό, την κατασκευή και την προμήθεια του εξοπλισμού επιθεώρησης στη βιομηχανία επιχρισμάτων.

Με μια σειρά από προϊόντα που έχουν αναπτυχθεί ειδικά για να καλύψουν τις ανάγκες της βιομηχανίας επιχρισμάτων, η Elcometer είναι σε θέση να σας παρέχει τη λύση στις απαιτήσεις ελέγχου σας – ό, τι και όπου και αν βρίσκονται.

– Εξοπλισμός οργάνων ελέγχου

  • Τραχύτητα επιφάνειας 224, 124, 122, 125
  • Καθαρότητα επιφάνειας: 130, 138,  142
  • Υγρασία: 7000
  • Σχετική υγρασία, σημείο δρόσου, θερμοκρασία: 319, 116, 114
  • Πάχος υγρού υμένα: 3236, 112, 154
  • Πάχος ξηρού υμένα: 456, 415, 355, 500, 121, 211
  • Όργανα ελέγχου πρόσφυσης: 510, 106, 506, 107, 1542
  • Όργανα ελέγχου αστοχίας υλικού: 270, 266, 280, 260

– NDT Inspection

Μη καταστροφική μέθοδος ελέγχου

  • MTG SERIES: όργανα μετρήσεως πάχους υλικών
  • PTG SERIES: όργανα ακριβείας μετρήσεως πάχους υλικών

– Εμφάνιση

Όργανα μέτρησης γυαλάδας:  480, 408, 6085, 6075

– Όργανα ελέγχου τσιμέντου και μετάλλων

331, P 500, P 520, 181, 7410

– Εξοπλισμός ελέγχων χημείου

– Όργανο ελέγχου τριψίματος

2020, 2050

– Έλεγχος πυκνότητας

1800, 8720

– Ιξωδόμετρα

2353,  2354, 2351, 2350, 2352, 2210, 2215, 2310

– Όργανα ελέγχου φιλμ

4240, 4360, 3520, 3525, 3530, 3550, 3540, 3570, 3580, 3560, 4270, 4695

– Όργανα ελέγχου φθοράς και τριβής

1720, 5750, 5135, 5155

– Όργανα ελέγχου σκληρότητας και χάραξης

501, 3092, 3000, 3095, 3101, 3120, 1537, 1538

– Όργανα ελέγχου ελαστικότητας και παραμόρφωσης

1500, 1506, 1510, 1615, 1620

– Σημείο Ανάφλεξης

6910