Η εταιρεία από το 1950 εστιάζει την παραγωγή της σε χρώματα πυροπροστασίας. Σας παρουσιάζουμε πυράντοχα χρώματα σχεδιασμένα για ξύλο, τσιμέντο, σίδερο και μεταλλικές επιφάνειες.

STEEL INTUMESCENT / πυράντοχα χρώματα

HENSOTHERM  421 – INDOOR WATERBORN

HENSOTHERM  410 –  INDOOR WATERBORN

HENSOTHERM 310 – INDOOR SOLVENT BASED

HENSOTHERM 310 – OUTDOOR SOLVENT BASED

 

WOOD INTUMESCENT / πυράντοχα χρώματα

(FOR NEW CONSTRUCTIONS ROOF AND WALLS, NOT FOR THE FLOOR)

PRIMER HOLZGRUND AQ – PRIMER WATER BASED

HENSOTHERM 1KS – INNEN  WATER BASED INTUMESCENT

HENSOTOP 84 AF –  SOLVENT BASED  SINGLE COMPONENT

 

CABLES INTUMESCENT

JOINTS INTUMESCENT

SEALS INTUMESCENT